BASINA VE KAMUOYUNA

Author

Categories

Share

Mersin Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Siddetle Mücadele
Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Gününde mücadelemizi büyütmek, haklarımıza,
hayatlarımıza sahip çıkmak için buradayız.
Yaşamın her alanında; ’kamusal ya da özel alan’’ fark etmiyor şiddete maruz kalıyoruz.
Cinsiyet temelli şiddetin kökeninde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ayrımcılığın,
ötekileştirmenin yattığını biliyoruz.
6 Şubat depremleri ardından insani yardımlar toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı ile
yapılmadığından adaletsizlik ve hak ihlallerinin arttığı gözlemlenmiştir. Kadınlar ,kız çocukları
ve ayrımcılığa uğrayan gruplar için Aile içi şiddet , erken yaşta evlilikler ve sömürü riskinin
arttığı, ihtiyaçlarının göz ardı edildiği bir gerçektir .
Kadınlar olarak Eşit, Özgür ve şiddetsiz bir dünyada yaşamak istiyoruz.
Medeni Kanun’a ve 6284 sayılı Yasa’ya dokunulmamasını, yasaların etkin bir şekilde
uygulanmasını ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların
oluşturulması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.
Eşitsizlikle, ayrımcılıkla mücadelenin yolu da demokrasiden, eşitlikten, katılımcılıktan geçiyor.
O yüzden Kent Konseyleri, Kadın Meclisleri kentlerin, barışçıl, eşitlikçi, demokratik, kadın
dostu kentler olmasında önemli aktörlerdendir. Eşitlik, özgürlük mücadelesi demokrasi
mücadelesidir. Çağdaş, eşitlikçi, özgür toplumlar için demokrasi ön koşuldur. Dominik
Cumhuriyetinde Kelebek etkisi yaratan Mirabel kardeşlerin mücadelesi de bir insan hakları ve
özgürlükler mücadelesiydi. Bugün bizler de Kelebeklerin izinden devam ediyoruz.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşamın her alanında olduğu aşikar. Biz bugün cinsiyet
ayrımcılığına, şiddete karşı farklı bir ses vermek istedik. Şarkılarımızla farkındalık yaratmak ve
kadına yönelik şiddete hayır demek istiyoruz.

Mersin Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak Cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığın olmadığı,
hukuki, ekonomik ve sosyal önlemlerin alındığı ,toplumsal iyileştirme ve dönüşüm
planlarının hayata geçirildiği bir dünya istiyoruz.Sesimizi her şekilde duyurmaya çalışıyoruz
,Bugün şiddete karşı şarkılarımızla ,ritim tutarak farkındalık yaratmaya çalıştık. Şiddetsiz bir
dünya için; Dayanışmanın ritminde buluştuk.

Author

Share