Başkan Sarı, “”Çalıştırılan çocuklar en büyük yaramız”

Author

Categories

Share

Başkan Sarı; “Okulda olması gerekirken çalıştırılan küçük çocuklar en büyük yaramız”
Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı, çocuk işçiliği ile
mücadelenin ülkemiz ve dünyanın en önemli konularından biri olduğunu vurgulayarak, okulda olması
gerekirken küçük yaşta işyerlerinde çalıştırılan çocukların kanayan en büyük yaramız olduğunu
söyledi.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen “İstihdam için Mesleki Eğitim Programı” çocuk işçiliği ile
mücadele çalışmaları kapsamında Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Mersin İl Millî Eğitim
Müdürlüğü iş birliğinde “Çırak Öğrencilerim Ustalık Yolunda” Farkındalık Toplantısı Mersin Divan
Otelde yapıldı.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Müdür Yardımcısı Kutlutekin Baş, Mersin Mesleki
Eğitim Müdürü Kadir Kerimoğlu ile Mersin il genelinde 50’ye yakın meslek odası başkanı ile usta
öğretici, öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen “Çırak Öğrencilerim Ustalık Yolunda” farkındalık
toplantısı saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması ile başladı. Ardından toplantının açılış
konuşmasını yapan Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı,
Mersin’de 2020 yılından itibaren TESK ve diğer paydaşlarla birlikte İstihdam için Mesleki Eğitim
Programı-İMEP projesini yürüttüklerini ifade ederek, “Bu proje ile işgücü piyasasının ihtiyaçlarını
karşılamak, çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın mesleki bilgi ve
becerilerini geliştirerek, şehrimizdeki işsizlik sorununu azaltmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda
asırlardır süre gelen Ahilik Kültürümüzün devamı olan usta-çırak ilişkimizi de güçlendirmek, yeni
nesillere aktarmayı hedefliyoruz” dedi.
Yapılan bu toplantının ana gündeminin ise “Çocuk işçiliği ile mücadele” konusunda dikkat çekmek
olduğunu ifade eden Başkan Sarı, “ Dünyanın ve ülkemizin en önemli sorunlarının başında
çocuklarımızın geleceği gelmektedir. Okulda olması gerekirken küçük yaşta çalıştırılan çocuklar en
büyük kanayan yaramızdır. Ülkemizdeki yoksulluk, gelir eksikliği gibi sorunlar aileleri zorla ya da
istemeyerek de olsa çocuklarını çalıştırmaya itmektedir. Bunun için toplumun bütün kesimlerinin
çocuk işçiliği ile mücadele etmesi gerekmektedir. Bilmenizi isterim ki esnaf-sanatkâr teşkilatı çocuk
işçi çalıştırmaz, bizim yanımızda çalışanlar 15 yaş ve üzeri olan çıraklarımızdır. Çıraklarımız geleceğin
esnaflarıdır. Onlar ise ülkemizin kalkınmasında, gelişmesinde çok önemli rol oynayacaklardır” diye
konuştu. Başkan Sarı şöyle devam etti:
“ Birlik olarak çocuk işçiliği konusunda azami özen gösteriyor, çocuklarımızın önce okulda, sonra
çıraklık yaşına geldiklerinde esnaflarımızın yanlarında olmalarını ailelerine tavsiye ediyoruz. Bunun
için Birliğimiz zaman zaman denetimler yapmakta, esnaflarımızı bilgilendirmek için projeler hayata
geçirmektedir. Birlik olarak çırak öğrencilerimize ve esnaf sanatkarlarımıza yönelik desteklerimiz,
çalışmalarımız ve projelerimiz artarak devam edecektir. Bugün ülkemizin en önemli sorunlarından biri
olan çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında projemizi hayata geçirmek üzere bir araya geldiğimiz
davetimize katılımlarıyla güç veren esnaf-sanatkarlarımıza, oda başkanlarımıza, öğretmenlerimize,
ustalarımıza ve tüm misafirlerimize en kalbi duygularımla saygılarımı sunarım. Toplantımızın hepimiz
için faydalı geçmesini temenni ediyor, Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Çocuklarımıza hep birlikte sahip
çıkmaya, onları meslek sahibi, vatana ve millete faydalı bireyler olmaları hep birlikte güzel işler
yapmaya davet ediyorum”
Daha sonra konuşan Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise Çocuk işçiliği ile mücadelede
işverenin sorumlulukları, çırak öğrencilerin hakları ve çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi bağlamında
önemli olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“ Bizlerin nihai amacı Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda ülkemizde misafir ettiğimiz
öğrencilerin güvenliğini sağlamak, eğitim öğretimin nitelikli şekilde devamı için gerekli süreçleri azami
titizlikle yürütmektir. Ülkemizde istihdam olanaklarını artırmak, mesleki eğitimi güçlendirmek
önemlidir. Ancak bu yapılırken evlatlarımızın her anlamda güvenliğini sağlamak boynumuzun
borcudur. Çocuk işçiliği ile mücadelede işverenin sorumlulukları, çırak öğrencilerin hakları ve çocuk
işçiliğinin önüne geçilmesi bağlamında önemlidir. Biz eğitimcilerin önceliği, okul çağındaki tüm
öğrencilerimizin okullarında ve aynı zamanda mesleki eğitim alan tüm öğrencilerimizin de iş
yerlerinde en güvenli ve nitelikli şekilde eğitimlerini tamamlamalarını sağlamaktır. Bu anlamda ustalık
yolunda ilerlemek isteyen evlatlarımıza çıraklık eğitimi kapılarını açan tüm işverenlerimizin duyarlı,
eğitim öğretimin ilkelerine ve çocuk haklarına azami derecede uygun hareket edeceğine inanıyor, bu
titizlikle çalışan tüm işverenlerimize teşekkür ediyorum.

Author

Share