BÜYÜKŞEHİR’İN ÇEVRECİ PROJELERİ DOĞAYI VE ÇEVREYİ KORUYOR, İKLİM KRİZİNE KARŞI ÇIKIYOR

Author

Categories

Share

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, iklim krizi ile mücadele
adına 2021 yılında da önemli çalışmalar yaparken, projelerinde gözettiği çevreci yaklaşımı ile
doğanın ve ekosistemin korunmasını sağladı. Katı atık yönetim sistemi ile evsel atıkların
çevre, hava ve denize verdiği zarar minimize edilirken, deniz denetimleri ile de hem deniz
hem de barındırdığı canlılar korundu. Büyükşehir ekipleri, yıl boyunca haşere ile de etkin bir
mücadele yürüttü.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, büyüyen iklim krizi ile
mücadele ve doğayı korumak adına 2021 yılında da önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Ulusal
ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen projeler, katı atıktan elektrik enerjisi üretimi,
denetimlerle denizin ve canlıların korunması, hafriyat atıkları ve haşereyle mücadelenin yanı
sıra eğitimlerle gençlerin ve çocukların bilinçlenmesini sağlayan Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi, 2021 yılını dolu dolu geçirdi.
692 bin 101 ton atık bertaraf edildi, 62.358,23 MW elektrik üretildi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında da evsel atıkları bertaraf ederek hem çevreyi
korumayı hem de çöp olarak adlandırılan atıkları ekonomik değere dönüştürmeyi sürdürdü.
“Sürdürülebilir Atık Yönetimi Projesi” ile temiz bir çevre oluşturmak için çöpten değer
üreterek, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayan Büyükşehir, 2021’de Mersin Merkez
Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi, Tarsus Gürlü Katı Atık Depolama Tesisi ve
Silifke Göksu Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi’nde toplam 692 bin 101 ton
evsel katı atığı bertaraf etti.
9 adet Aktarma İstasyonu aracılığıyla Mersin merkez, Tarsus ve Silifke’de bulunan Düzenli
Depolama Tesisleri’ne taşınıp bertaraf edilen atıklardan 2021 yılında toplam 62.358,23 MW
elektrik üretildi. Büyükşehir, bu sayede tesisin elektrik ihtiyacını kendi ürettiği elektrikten
karşılayarak tasarruf sağladı.
Hafriyat atıklarının çevreye zararı engelleniyor
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi; Mersin genelinde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı
atıklarının çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerini en aza düşürecek şekilde atık
yönetiminin sağlanması ve çevreye kontrolsüz dökümün önüne geçilmesi amacıyla çalışıyor.
Mahalli Çevre Kurulu kararı ile izin verilen 2 hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları dolgu
alanı, Hafriyat Denetim Kurulunca izin verilen 15 dolgu alanı bulunuyor. 2021 yılı içerisinde
4 bin 901 adet hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı denetimi gerçekleştirilirken, Hafriyat
Atıkları Dolgu Projesi kapsamında depolama alanlarında 198 bin 968 metreküp atık bertaraf
edildi.
3 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı Mart ayından bu yana Türkiye’de etkisini gösteren
Koronavirüs salgınında bertarafı daha da önem kazanan tıbbi atıkları Merkez Katı Atık
Düzenli Depolama sahasında yer alan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nde bertaraf ediyor.
2021 yılında da etkisini sürdüren salgın sürecinde sıkı çalışma rutinini sürdüren Büyükşehir
Belediyesi, yıl boyunca toplam 3 milyon 32.7 bin kilo tıbbi atık toplayarak bertaraf etti.

Büyükşehir birimlerinden toplam 30 bin ton geri dönüşebilir atık toplandı
Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında; Büyükşehir’e ait 57 bina ve yerleşkede 2021 Ocak ayı
itibariyle sıfır atık sistemine geçildi. 52 bina ve yerleşkeye 450 adet üçlü sıfır atık ayrıştırma
setleri yerleştirilirken, tüm birimlerde yaklaşık 30 bin ton geri dönüşebilir atık, evsel
atıklardan ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.
Temizlik ekipleri ile Mersin’in caddeleri tertemiz
13 ilçede cadde, bulvar ve 15 metre üstü sokakların temizliği aralıksız ve planlı bir şekilde
temizlik personeli tarafından sürdürülürken, 2021 yılı içerisinde 3 bin 316 adet talep, öneri ve
şikâyet değerlendirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, 277 temizlik personeli, 3 adet su
arazözü, 11 adet 1.5 metreküp vakumlu yol süpürme aracı ve 19 adet 7/10 metreküp vakumlu
yol süpürme aracı ile aralıksız ve planlı bir şekilde rutin olarak temizlik yapıyor.
Haşere ile biyolojik ve etkin mücadele
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, haşeresiz bir Mersin için tüm ilçelerde ilaçlama
çalışmaları sürdürüyor. Larva oluşumuna neden olan kaynak noktalarını belirleyerek
periyodik aralıklarla ilaçlama çalışması yürüten ekipler, Mersinlilerin her mevsimi rahat
geçirmesini sağlıyor. 425 personel; 111 araç, 14 adet Termal Fog, 82 adet Holder-Atomizör,
92 adet El Dumanlama ekipmanları ile dere ve dere yatağı, rögar, kanalizasyonlar, su
birikintileri, apartman bodrum katları, mezbahalar, kurban kesim yerleri, gübrelik alanlar, çöp
toplama alanı, atık su arıtma tesisleri gibi yaklaşık 75 bin 304 adet kaynak noktasında 20-25
günlük periyotlarla 796 bin 404 kez larva, uçkun ve rezidüel ilaçlaması yapıldı.
Sivrisinek larvalarına yönelik lepistes balıkları ile yapılan biyolojik mücadele kapsamında;
Akdeniz, Aydıncık, Mezitli, Tarsus, Erdemli, Silifke ilçelerinde toplam 79 mahallede bulunan
2 bin 500 havuza lepistes balığı bırakan ekipler, bu sayede ilaçtan tasarruf sağlıyor.
Deniz denetimleri ile hem Mersin denizi hem de canlıları güvende
Daire bünyesindeki Deniz Denetim Ekibi; ikisi yüksek donanıma sahip olmak üzere toplamda
üç denetim teknesi ve drone ile belirlenen alanda tüm deniz araçlarının denize yasadışı olarak
atık boşaltımını engellemek amacıyla 7/24 esasına göre denetimler gerçekleştiriyor. Denize
yasadışı sintine, atık su, katı atık ve atık yağ bırakan deniz araçlarını tespit ederek cezai
işleme tabi tutan ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerle Mersin denizini de içinde
barındırdığı canlıları da koruyor. 2021 yılında 226 denetimde atık bırakan 5 deniz aracına
toplam 11 milyon 906 bin 69 lira cezai işlem uygulandı.
Çevre Günü etkinlikleri ve eğitimlerle farkındalık çalışmaları
Çevre konusunda vatandaşların dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya
Çevre Günü ve Çevre Haftası’nda çevre etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerin yanı sıra
okullarda düzenlenen eğitimlerle de çocukların ve gençlerin çevre, doğa, iklim krizi,
ekosistem gibi konularda bilinçlenmesi sağlanıyor.
Denizin dibi de yüzeyi de temizleniyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait teknolojik ve yüksek donanıma sahip Abanoz isimli
deniz süpürgesiyle, Çamlıbel Balıkçı Barınağı ve Mersin Körfezi bölgesinde doğrudan ya da
dolaylı olarak denize ulaşan ve deniz yüzeyinde kirliliğe sebep olan katı atıklar rutin olarak
toplanıyor. Ayrıca Çamlıbel Balıkçı Barınağı bölgesinde barınan teknelerin arasında ve
karadan alınamayan deniz yüzeyinde kirliliğe sebep olan katı atıkların alınabilmesi için fiber
tekne kullanılıyor. Ekipler, bu kapsamda 2021 yılında toplam 267,93 metreküp atık toplarken,

insan ve kara kaynaklı deniz kirliliğine farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan ‘Deniz Dibi
Temizleme etkinliklerinde ise toplam 25 metreküp deniz çöpü çıkarıldı. Dünya Çevre Haftası
etkinliği kapsamında ise deniz dibi temizliği faaliyetlerinde toplamda 15 metreküp çöp
denizden çıkarıldı. Deniz dibinden çıkarılan çöpler halkın sergisine sunularak çevresel
farkındalık oluşturuluyor.
Büyükşehir, Temiz Akdeniz için düğmeye bastı
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleştirilen ve Akdeniz’e kıyısı olan 5
Büyükşehir’in iş birliğini içeren Temiz Akdeniz Projesi’nin ana paydaşlarından olan
Büyükşehir Belediyesi, örnekleme çalışmalarına başladı. Proje; bölge halkına farkındalık
kazandırma, Mersin/İskenderun Körfezi kara ve denizden su kalitesi izlenmesi, yapılan
çalışmalar sonucu bölgeye özgü ekosistem modelinin geliştirilmesi amacıyla
gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir bu projenin yanı sıra Mersin adına gerçekleştirilecek
“Temiz Akdeniz için Ekosistem Tabanlı İzleme ve Yönetim Planı Projesi” kapsamında
ODTÜ DBE arasında ortak çalışma protokolü imzalayarak saha örnekleme çalışmalarına
başladı. Her 15 günde bir olmak üzere toplamda 24 adet olarak planlanan örnekleme
çalışmalarının 2021 yılı içerisinde 13’ü gerçekleştirilerek, alınan numuneler analiz edilmek
üzere ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve MESKİ laboratuvarlarına teslim edildi.
Mersin’in Sera Gazı Envanteri Raporu hazırlandı
2020-2024 Stratejik Planı’nda bulunan Mersin İli Yerel İklim Değişikliği Eylem Planının
Hazırlanması kapsamında Mersin İli Sera Gazı Envanteri Hazırlama çalışmaları yürütüldü. Bu
çalışmalar sonucunda Sera Gazı Emisyon Envanteri Hazırlama Projesi Raporu tamamlandı.
Çalışmalar doğrultusunda Mersin ili toplam sera gazı emisyonu 15.295.008 tCO2e/yıl olarak
hesaplandı. Büyükşehir, Mersin İli İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planı
hazırlıklarını da sürdürüyor.
Türkiye’de bir ilk: İklim ve Çevre Bilim Merkezi
Tamamlandığında Türkiye’de ilk olacak olan İklim ve Çevre Bilim Merkezi çalışmaları
kapsamında daire başkanlığı bünyesinde teknik bir ekip oluşturuldu. Kasım 2021’de ihalesi
gerçekleştirilen Merkez için çalışmalara başlandı.
Tekstil, atık pil ve atık yağlar toplanıyor, ekonomiye kazandırılıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, her türlü atığın çevre ve canlı yaşamını olumsuz etkilememesi
için sürdürülebilir çalışmalar yaparak, hem tekstil atığı hem atık yağ hem de atık pilin
toplanabilmesi adına lisanslı firmalarla iş birliği içerisinde çalışıyor. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından izin verilen lisanslı firmalar aracılığıyla tekstil atıkları ve giysiler, atık
yağ ve atık pil geri dönüşüm kutularında toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılması
sağlanıyor. Bu kapsamda 2021 yılında toplam 291 bin 884 kilogram tekstil atığı, 199 bin 217
kilogram bitkisel atık yağı, 2 bin 584 kilogram atık pil toplandı.

Author

Share