İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE DEĞİŞEN ÖĞRETMEN ROLLERİ ÇALIŞTAYI

Author

Categories

Share

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Adem Koca; Mersin Suphi Öner Öğretmenevi’nde düzenlenen ‘Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Değişen Öğretmen Rolleri Çalıştayı’na katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Baykal BAŞDEMİR, Mersin Üniversitesi akademisyenlerinden Sayın Doç. Dr. Dönercan Dönük, Sayın Doç. Dr. Özge Kutlu DEMİR, Sayın Doç. Dr. Pınar BABANOĞLU, Sayın Dr. Esin Dündar, ve İngilizce öğretmenlerimizin katıldığı çalıştayda yabancı dil öğretiminde yeni yaklaşımlar ve değişen öğretmen rolleri hakkında sunumlar yapıldı.

Çalıştayda İl Millli Eğitim Müdürümüz Sayın Adem Koca, “Biz, eğitimin her alanında tüm ülkede öncü ve yenilikçi adımlar atan bir kurum olarak, öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri temelli dönüşüm ile ilimizin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Biliyoruz ki geleceğin okulları, kapasite ve yetkinlik geliştirme kültürünü benimsemiş, bilgi toplumunun gelişme sürecinde aktif rolü olan, öğretmeni hem akademik hem de kişisel gelişiminde destekleyen kurumlardır.

Bu çalıştay kapsamında ortaya koyacağınız fikirlerinizin, düşüncelerinizin, yapacağınız tüm çalışmaların İngilizce Öğretiminin ilimiz genelinde daha da etkin hale getirilmesi için ışık tutacağına yürekten inanıyor, çalıştayın gerçekleştirilmesinde gönüllü olarak emek harcayan, büyük katkılar sunan Mersin Üniversitesi hocalarımıza ve tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, hepinizi muhabbetle selamlıyorum.” dedi.

Author

Share