KONCUK’TAN, İNFAZ KORUMA MEMURLARI İÇİN KANUN TEKLİFİ

Author

Categories

Share

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, kadrosu genel idari hizmetler sınıfında olan infaz koruma
memurlarının yaptıkları iş ise güvenlik işi bu nedenle mesleği ile yaptığı görevde uyuşmazlık olması
nedeniyle güvenlik hizmetleri sınıfına geçmesi için düzenlemeye gidilmesi gerektiğini yaptığı yazılı
açıklamada belirtti.
Kadro uyuşmazlığı sebebi ile, çalışanlar bu konuda birçok sıkıntı yaşamaktadır. Maaşları ise
en düşük memur maaşına denk gelmekte; en yakın iş kolunda çalışan polis memurunun maaşı bu
kadroda çalışanların iki katını almaktadır. Kadrolarının güvenlik sınıfına geçirilmesi durumunda infaz
koruma memurlarının birçok sıkıntısı çözülmüş olacağını ifade etti.
Bu bağlamda, Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılması “14/7/1965 tarihli ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (VII) numaralı bendine
“emniyet mensubu memurları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve infaz ve koruma başmemurları
ile infaz ve koruma memurlarını” ibaresi eklenmesi gerektiğini bununla ilgili Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığına Kanun teklifi sunduğunu açıklamalarında belirtti.

Author

Share