“Mahalleye dönüştürülen köylerde en büyük sorun sulama suyu konusunda yaşanıyor”

Author

Categories

Share

Büyükşehir Belediyeleri modeli nedeniyle köy yerleşim alanlarının ranta
açıldığını, uygulamanın tarım ve hayvancılığa darbe vurduğunu söyledi.
Köyden mahalleye dönüştürülen yerlerde en büyük sıkıntının tarımsal sulama
alanında yaşandığına değinen Kış, “AKP iktidarının yaratmış olduğu bu
mağduriyeti Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz gidermeye çalışmaktadır”
dedi. Köy statüsünden çıkarılıp mahalle statüsüne alınan yerleşim birimlerinin
sorunlarının araştırılması için verilen meclis araştırma önergesi AKP ve MHP
oylarıyla reddedildi.
2012 yılında çıkarılan Büyükşehir Yasası’yla Türkiye genelinde binlerce köyün
tüzel kişiliği kaldırılmış, mahalle statüsüne alınan bu yerleşim birimleri 2014
seçimlerinin ardından belediyelere bağlanmıştı.
Yasanın köylerde yarattığı sıkıntıların tespit edilmesi ve çözüm yollarının
araştırılması için İyi Parti grubunca meclis araştırma önergesi verildi.
CHP GRUBU ADINA GÜLCAN KIŞ SÖZ ALDI
Önerge üzerine CHP grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “2012
yılında siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın tüm
eleştirilerine rağmen AKP Hükûmeti tarafından çıkarılan 6360 sayılı Büyükşehir
Yasası'yla yaşanan mağduriyetler ve sıkıntılar devam etmektedir. Yeterince
tartışılmadan, ilgili meslek örgütlerinin görüşleri alınmadan ve incelenmeden
yasalaştırılan bu düzenleme sonrası köylerin tüzel kişiliğini kaybetmesiyle yüz
binlerce vatandaşımız mağduriyet yaşamaktadırlar” dedi.
“KÖYLERİN GELİR KAYNAĞI KALMADI”
AKP iktidarının, 21 yıldır izlediği politikalarla ortak akıldan ve diyalogdan uzak
bir şekilde yerel yönetim yasalarını yapboz tahtasına çevirdiğini kaydeden
Gülcan Kış, “Her şeyden önce, bu değişiklik bölgelerde tarımsal üretime de ciddi
zararlar vermiştir. Seçim bölgem Mersin'de mevcut 506 köy bu yasa gereğince

mahalle statüsüne alınarak tüzel kişilikleri ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenle,
daha önce bütçe imkânları bulunan, varlıklara sahip olan köyler, mahalle
statüsü gereğince, bu imkânlardan yoksun kalmışlardır. Dolayısıyla gelir
kaynakları tamamen ortadan kalkmıştır. 442 sayılı Köy Kanunu'nun ortadan
kalkmasıyla köylerde katılımcılık anlayışı yok denecek seviyelere düşmüştür.
Geçmiş dönemlerdeki köylülerin özellikle altyapıyla ilgili imece uygulamaları,
köy desteği hemen hemen kalkmış durumdadır” ifadelerini kullandı.
“EN BÜYÜK SORUN SULAMADA YAŞANIYOR”
Mersin ölçeğinde, köylerin mahalleye dönüşmesinde karşılaşılan sorunlardan
birinin de tarımsal sulamayla ilgili olduğunu kaydeden Gülcan Kış, “6360 sayılı
Kanun'la sulamayla ilgili konuların devredildiği kurum ve kuruluşların açıkça
belirlenmemesi nedeniyle uygulamada ciddi sorunlarla da karşılaşılmıştır.
Mersin, tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörünün önde gelen illerinin başında
gelmektedir. İlimizde 329 bin 312 hektar tarım arazisi bulunmaktadır ancak bu
düzenlemeden sonra sadece 150 bin hektar sulamadan faydalanabilmektedir.
Dolayısıyla sulamaya yönelik projelerde ağırlıklı olarak ihtiyaç duyulmaktadır”
dedi.
“SULAMA SORUNUNU MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇÖZÜYOR”

Gülcan Kış, “AKP iktidarının yaratmış olduğu bu mağduriyeti yine Cumhuriyet
Halk Partili belediyelerimiz gidermeye çalışmaktadır. Mersin Büyükşehir
Belediyemiz başta olmak üzere, bu konuda mevzuatın zorladığı şartları aşarak
köylerde sulama kooperatifleri kurdurmak suretiyle tüzel kişiliklerine sahip
sulama kooperatiflerine, başta sulama borusu olmak üzere, ekipman desteği
sağlayarak yeni sulu tarım alanları oluşturmaktadırlar. Mersin Büyükşehir
Belediyemiz bu amaçla son 4 yılda sulama kooperatiflerine 137 bin 730 metrelik
çelik boru, 254 bin 342 metre hdpe boru yardımında bulunmuştur; bu
desteklerini vermeye de devam etmektedir” dedi.
AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ
Büyükşehir Yasasında köylerle ilgili düzenleme yapılması gereğine işaret eden
Gülcan Kış, “Bugüne kadar uygulanan yeni büyükşehir modeli uygulamasının
sonuçları değerlendirildiğinde, köy yerleşim alanları ranta dönüştürülmüştür,
köylünün mülkiyetine sahip çıkılamazken tarım, hayvancılık ve üretime de
darbe vurulmuştur. Bu bağlamda, yaşanan tüm bu mağduriyetlerin giderilmesi

için verilen Meclis araştırması önergesini desteklediğimizi belirtiyorum”
ifadelerini kullandı.
Köy statüsünden çıkarılıp mahalle statüsüne alınan yerleşim birimlerinin
sorunlarının araştırılması için meclis araştırma komisyonu kurulması teklifi AKP
ve MHP oylarıyla reddedildi.

Author

Share