Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu’nun TOBB’un Mersin’deki yatırımlarına yönelik değerlendirmeleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Author

Categories

Share

Mersin’den yaklaşık elli yıl sonra TOBB Yönetim Kuruluna seçilen Cihat Lokmanoğlu, “son
dört yılda hem eğitim de hem de yaşadığımız felaketlerde TOBB’un büyük desteğini gördük”
dedi.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Mersin’de eğitim ve sosyal sorumluluk projelerine
önemli katkı sağladı.
2018 yılında yapılan son seçimlerde, yaklaşık elli yıl sonra Mersin’den TOBB Yönetim
Kurulu’na giren MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu; Mersin’de faaliyet gösteren oda ve
borsaların gerek kendi girişimleri aktardıkları gerekse +periyodik aralıklarla düzenlenen
Mersin İli Oda Borsaları Müşterek Toplantılarında dile getirilen sorun ve beklentileri
Ankara’ya taşıyarak, sorunlarına TOBB nezdinde çözüm aranmasında önemli bir görev
üstlendi.
Öncelik Eğitime
İş dünyasının çatı örgütü olan TOBB, önceliği Türkiye geneline yaydığı eğitim ve sosyal
sorumluluk yatırımlarına verdi. Eğitime yapılan yatırımı geleceğe yapılan en büyük yatırım
olarak gören TOBB, ‘81 İle 81 Okul’ adlı büyük bir projeyi hayata geçirmiş, bu doğrultuda
Mersin’e de donanımlı iki okul kazandırmıştır. Söz konusu proje kapsamında Mersin’in
Yenişehir ilçesinde bir ilkokul, Tarsus ilçesinde ise 24 derslikli bir lise inşa edilmiştir. Mersin
Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, TOBB Yönetim Kurulu
Üyeliği görevi nedeniyle söz konusu okulların inşa sürecini TOBB adına düzenli aralıklarla
denetlemiştir.
Mesleki eğitim ile reel sektörü entegre etmek amacıyla 2019 yılında hayata geçirilen Mesleki
Eğitim ve İş Birliği Protokolü kapsamında ise, pilot okul seçilen okullarda mesleki eğitimin
sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanması, eğitim içeriklerinin yabancı dil ağırlıklı
olarak güncellenmesi, öğrencilere staj ve burs imkanı sağlanması, atölye ve laboratuvarların
iyileştirilmesi ve bu okulların oda ve borsalar tarafından desteklenmesi kararı alınmıştır.
Bu projenin somut çıktıları, Mersin’de faaliyet gösteren MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi üzerinden gözlemlenebilmektedir. Zira, halihazırda MDTO tarafından zaten
desteklenmekte olan lise, protokol kapsamında pilot okul olarak belirlendikten sonra, yapılan
bir dizi iyileştirmenin ardından Bakanlıkça yapılan kalite denetiminde 1.081 farklı kriter
üzerinden değerlendirilerek 100 tam puan almayı başaran Türkiye’deki tek lise olmuştur.

Pandemi Döneminde Alınan Ekonomik Önlemler
2020-2022 yıllarında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ciddi bir sağlık
tehdidi oluşturduğu gibi dünya ekonomilerini etkilemiştir. Salgının yayılmasını önlemek için
alınan tedbirler, tüketim alışkanlıklarından, üretim süreçlerine, iş yapma biçimlerinden
istihdama kadar pek çok alanı etkilemiştir. Bu süreçte, bünyesindeki oda ve borsalar
vasıtasıyla iş dünyasının ihtiyaç ve taleplerini belirleyen TOBB, hükümet nezdinde
ekonomiye ilişkin bir dizi tedbirin alınmasında önemli rol oynamıştır. Kredi paketlerinden
kısa çalışma ödeneğine, vergi-SGK ertelemelerinden Kredi Garanti Fonu'nun kefalet
kapasitesini artırmasına ve Mersin Limanı ardiye ücretlerini düşürülmesine kadar çok geniş
yelpazede alınan tedbirler, ülke genelinde olduğu gibi Mersin’de faaliyet gösteren işletmelerin
de faaliyetlerini sürdürülebilmesine olanak tanımıştır.
Deprem Sonrası Organize Çalıştık
MDTO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Cihat Lokmanoğlu, 6
Şubat 2023’te 11 ilimizde meydana gelen büyük deprem felaketinde de TOBB’la organize
çalıştıklarını ifade ederek, “Depremlerin ardından Odamız, TOBB’un öncülüğünde Silifke,
Erdemli, Tarsus ve Anamur Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte hızla harekete geçerek
depremzedeler için seferber olmuştur. Odamız, Silifke ve Erdemli TSO iş birliğinde, ısıtıcı ve
battaniye içeren yardım kolileri ilk gün, Hatay-Kırıkhan’a gönderilmiştir. MDTO ve Anamur
TSO’nun yardım kamyonları ise 7 Şubat akşamı yola çıkmıştır. Tarsus Ticaret Borsası ile
MDTO üyelerinin de destek verdiği, içerisinde battaniye, jeneratör, fener, çorap ve bebek
bezi, su ve kuru gıda gibi malzemelerin bulunduğu yardım kolileri İskenderun’a
gönderilmiştir” dedi.

Kadın ve Genç Girişimciler Unutulmadı
TOBB tarafından 81 ilin tamamında, bulundukları illerde faaliyet gösteren Kadın ve Genç
Girişimciler Kurulları oluşturmuştur. Buna göre Mersin’de de faaliyete geçen Kadın ve Genç
Girişimciler Kurulları da kentte girişimciliği teşvik etmek, kadınları ve gençleri işgücüne
kazandırmak, iş kuran girişimcilere mentorluk yapmak, eğitim programları düzenlemek gibi
faaliyetler yürütmektedir. Kadın Girişimciler Kurulunun Mersin’in toplumsal cinsiyet eşitliği
konusunda farkındalık seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yürüttüğü bilinmektedir.
İstasyon Mersin
Özel sektörün dijital becerilerini geliştirmek, KOBİ’lerin ve girişimcilerin dijital dönüşümünü
desteklemek amacıyla yerel eğitim faaliyetleri sunmak üzere Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
bünyesinde açılan İstasyon Mersin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Habitat Derneği ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası iş
birliği ile hayata geçirilmiştir.

Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi
Türkiye’de arabuluculuk kurumunun gelişmesi, yargı yükünün hafifletilmesi hedefiyle
çalışmalar yürüten TOBB, uyuşmazlıkların çözüme ulaşması amacıyla 2020 yılında
TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’ni kurmuş; aralarında Mersin

TSO ile Mersin Ticaret Borsası’nın da bulunduğu, 29 farklı oda/borsada Arabuluculuk ve
Tahkim Merkezi kurulmasına öncülük etmiştir.

Coğrafi İşaretli Ürünler
Son dönemde TOBB’un girişimleri ve oda ve borsaların da girmesiyle coğrafi işaretli
ürünlerin tescilinde önemli mesafeler kat edilmiştir. Bugün birçoğunun tescil işlemleri
Mersin’de faaliyet gösteren oda/borsalarımızca gerçekleştirilmiş coğrafi işaretli 21 ürünümüz
bulunmaktadır.

Türkiye- KKTC Ticaret Odası Forumu
TOBB ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından 2018 yılında kurulan Türkiye KKTC Ticaret
Odası Forumu, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişimine katkı
sunmak üzere hayata geçirilmiştir. Türk Tarafı Eş Başkanlığını MDTO Yönetim Kurulu
Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu’nun yaptığı Forum’un
gündeminde; karşılaştığı ambargolar nedeniyle uluslararası pazarlara doğrudan erişimi
olmayan ve bu nedenle Mersin Limanı’nı çıkış kapısı olarak kullanan KKTC ile Mersin
arasındaki denizyolu ulaşımının ve ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için alınması

Author

Share