MESKİ TEKNOLOJİK VE ÇEVRECİ YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

Author

Categories

Share

MESKİ Genel Müdürlüğü; modern, teknolojik ve doğa dostu gelişmeleri yakından takip
ederek, hizmetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. MESKİ, içmesuyu depolarında
otomasyonlu klorlama sistemi dizayn ederek, kullanıma geçirdi. MESKİ’nin geliştirdiği
sistem sayesinde, içme suyu depolarının klor seviyeleri otomasyon sistemi ile uzaktan anlık
takip edilebilecek. Bu sayede depolarda yasal olarak bulunması gereken klor miktarları
sürekli mevcut tutulacak. İçmesuyu deposuna gidilmesine gerek kalmadan uzaktan 7/24 takip
edilen sistem sayesinde, kurumsal karbon ayak izi azaltılarak, doğaya da katkı sunulacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel
Müdürlüğü, modern ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. İçmesuyu
depolarında kullanılmak üzere, otomasyonlu klorlama sistemi dizayn edilerek hayata geçirildi.
MESKİ klorlamanın her aşamasını anlık takip edecek
MESKİ, merkez ilçelerin kırsal bölgelerinde ve diğer ilçelerde içme ve kullanma sularının
dezenfeksiyonunu, su depolarındaki otomatik klorlama cihazlarıyla sağlıyordu. Şebekedeki
klor ölçümleri ise MESKİ personeli tarafından rutin aralıklarla yapılıyordu. MESKİ,
teknolojiyi en verimli şekilde kullanmak, işgücü maliyetini düşürmek ve klorlamanın her
aşamasını takip edebilmek amacıyla yeni bir sistem geliştirme çalışmalarına başladı.
MESKİ, dezenfeksiyon işlemlerinin teknik olarak en doğru ve aksaksız bir şekilde yapılması,
verilen klorun otomatik olarak yerinde ölçümlenmesi, depodaki tüm cihazlara ait bilgilerin
merkezden izlenebilmesi ve oluşabilecek arızalara çok hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi
için, uzun bir AR-GE süreci sonucunda bir otomasyon sistemi dizayn ederek hayata geçirdi.
İçme suyu depolarının klor ayarı, artık SCADA üzerinden otomatik yapılacak
MESKİ SCADA Merkezi üzerinden takip edilen otomasyonlu klorlama sistem yazılımı
sayesinde, klorlama cihazı ölçüm sonucuna göre sudaki klor seviyeleri otomatik olarak
artırılıp azaltılacak. Böylece suda her zaman yasal olarak bulunması gereken klor mevcut
tutulacak. Klor ayarının otomatik yapılmasıyla da işgücü ve zaman kaybının önüne geçiliyor.
Kurumsal karbon ayak izinin azalmasına katkı sağlayan sistem sayesinde, doğaya da katkı
sunulacak. Depoda bulunan klor tankındaki seviye sürekli olarak uzaktan izlenerek, klor
ikmalleri çok daha verimli bir şekilde gerçekleştirilecek. Depoda bulunan cihazlarda
oluşabilecek tüm arızaların anında merkeze bildirilmesi sayesinde ise, dağıtımı yapılan suyun
klorsuz kalması önlenecek. Depolarda kullanılan kimyasal tüketimleri, yapılan klor ölçümleri,
oluşan arıza bilgileri gibi dezenfeksiyonla ilgili yapılan tüm iş ve işlemler raporlanacak. Bu
sayede kurum kaynakları en verimli şekilde kullanılacak.

Author

Share