Milletvekili Talat Dinçer, TBMM’de Esnaf Sorunlarını Gündeme Taşıdı

Author

Categories

Share

Milletvekili Talat Dinçer, TBMM'de Esnaf Sorunlarını Gündeme Taşıdı
CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel
Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkemizin en önemli ekonomik unsurlarından biri olan Küçük
ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ'ler) yaşadığı sorunlara dikkat çekti ve çözüm
önerileri sundu.
Dinçer konuşmasında “KOBİ'ler, Türkiye'nin her köşesinde, mahallelerimizde, semtlerimizde
ve kentlerimizde karşımıza çıkan esnaf, sanatkâr ve küçük işletmelerdir. Ülkemizde yaklaşık
3,5 milyon KOBİ bulunmakta ve bu işletmeler genellikle en az 1 çırak veya kalfa ile birlikte
çalışarak aileleriyle birlikte ülkemizde yaklaşık 40 milyon insana ekmek ve aş imkanı
sağlamaktadır.
Ancak, KOBİ'lerin yaşadığı sorunlar da bir o kadar büyük ve çözüm beklemektedir. Acil
olarak Sayın Cumhurbaşkanının alanlarda söz verdiği, 9000 gün prim sayısının 7200 güne
düşürülme gerekmektedir. Bu sözün yerine getirilmesini tüm esnafımız beklemektedir.” Dedi.
Milletvekili Dinçer, bu sorunlardan birkaç tanesine değinerek çözüm önerilerini dile getirdi.
Esnafa Verilen Sözler Unutuldu
Milletvekili Dinçer, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında 4/A (sigortalılar), 4/B
(BAĞ-KUR'lular) ve 4/C (Emekli Sandığına tabi sigortalılar) olmak üzere farklı sigortalı
gruplarının bulunduğunu vurguladı. KOBİ'lerin çoğunluğunun BAĞ-KUR sigortası ile
çalıştığını belirten Dinçer, BAĞ-KUR'luların emeklilik için 9.000 prim günü gerektiğini,
ancak yanlarında çalıştırdıkları işçilerin 7.200 prim günü ile emekli olabildiğini söyledi. Bu
durum sonucunda, esnafların yanlarında çalıştırdıkları işçilerin kendilerinden önce emekli
olup daha yüksek maaş aldığını ve bu durumun adaletsizliğe yol açtığını dile getirdi. Acil
olarak 9.000 gün prim sayısının 7.200 güne düşürülmesi gerektiğini vurguladı.
Eski Çıraklarımız Emekli Olamıyor
Konuşmasında, çırakların çıraklık dönemlerinin sigortalı olarak kabul edilmemesinin de
büyük bir sorun olduğunu dile getiren Dinçer, bu nedenle birçok eski çırak ve usta iş
sahiplerinin emekli olamadığını ifade etti.
Esnafımız Krediye Ulaşmakta Zorluk Çekiyor
KOBİ'lerin ekonomik şartların ağırlığı nedeniyle krediye ulaşmakta zorlandığını ve sadece
esnaf kefalet kooperatiflerine yüklenmek zorunda kaldığını belirten Dinçer, kredi kullanma
konusunda da yaşanan sıkıntıları ele aldı. NACE kodu uygulaması nedeniyle kredi kullanma
limitlerinin düşük olduğunu ve bankaların yüksek komisyon oranları nedeniyle POS
cihazlarını kullanmaktan kaçındıklarını ifade etti.
Birçok Esnafımız EYT’den Yararlanamadı
Dinçer, EYT'den yararlanamayan KOBİ çalışanlarının yaşadığı sorunlara da değindi ve
geçmişe yönelik ihya borçlanmasının yapılmamasının bu insanların emekli olamamasına
neden olduğunu vurguladı. EYT'nin yeniden ele alınarak kademeli bir şekilde KOBİ'lerin ve
hak sahiplerinin bu haktan yararlanmasının önünün açılması gerektiğini belirtti.

AVM Lobileri Maalesef Aşılamadı
Son olarak, KOBİ'lerin karşılaştığı kuralsız ticaret sorununa dikkat çeken Dinçer, AVM
yasasının çıkarılamadığını ve bu insanların perakende sektörünü düzenleyen yasa teklifini
beklediklerini ifade etti.
Milletvekili Talat Dinçer, esnafın sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayarak
konuşmasını sonlandırdı. KOBİ'lerin ülke ekonomisine sağladığı katkının büyük olduğunu ve
bu kesimin yaşadığı sorunların çözülmesinin ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlayacağını
belirtti.

Author

Share