PROF. ARAS: “YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN UYGULAMAYA DÖKÜLMESİ GEREKİYOR”

Author

Categories

Share

Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi koordinesinde “Mersin İli
Kütle Hareketleri ve Deprem Sonrası İkincil Afetler: Mersin Kıyı Şeridi Sıvılaşma Riski
Örneği” konulu bir eğitim düzenlendi.

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ile İl Afet Risk Azaltma
Planı’nın ne derece önemli olduğu ve deprem kaynaklı ikincil afetlerin oluşabileceği
öngörülerek, bu doğrultuda İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında; Mersin
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof.
Dr. Kıvanç Zorlu Aras’ın katıldığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır
Atık Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu moderatörlüğünde, belirtilen hedef doğrultusunda
Kütle Hareketleri ile ilgili risklerin yönetimine ilişkin teknik eğitim düzenlendi.
Eğitimde; kütle hareketlerinin özelinde 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş
depreminin tetiklediği bazı kütle hareketlerinden ve depremin tetiklediği ikincil afetlerden
olan sıvılaşma konusu ile ilgili, Mersin sahilinden örneklerle katılımcılara bilgi verildi.
Dr. Zorlu: “Amacımız, teknik personele kütle hareketleri konusunda bir farkındalık
yaratmak”
Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, “İl
Risk Azaltma Planı kapsamında, kentimizde bulunan risklere yönelik bir eylem planı
hazırlandı. Bu eylem planı, AFAD'ın koordinatörlüğünde, kamu kurum ve
kuruluşlarının temsilcileri ve üniversitede bu konuyla ilgili hocalarımızla birlikte
hazırlanmış bir plan. Bu kapsamda, ilde risk oluşturacak belli başlıklara yönelik bazı
çalışmalar gerçekleşiyor. Bunların içinde deprem, sel, taşkınlar, yangın, çığ gibi doğa
olayları var. Her başlığın altında yürütülen faaliyetlerden bir tanesi de, eğitim
faaliyetleri. Bu plandaki faaliyetler, farklı kurumlara farklı sorumluluklar yüklüyor.
Büyükşehir Belediyesi’ne yüklenen bazı sorumluluklar var. Bunlardan bir tanesi eğitim
faaliyetleri. Bu kapsamda Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümüyle birlikte
yürütmüş olduğumuz bugünkü faaliyetimiz; kütle hareketleri ve deprem sonrası ikincil
afetler ve aynı zamanda da Mersin sahil bölgesinin sığlaşma potansiyeli adlı bir eğitim
çalışması. Bu eğitim çalışmasını hem Mersin Büyükşehir Belediyesi’ndeki teknik
personelimiz, hem de kamu kurum ve kurumlarının temsilcilerini davet ederek birlikte
gerçekleştirdik. Amacımız, bu teknik personelimize kütle hareketleri konusunda bir
farkındalık yaratmak” dedi.
Kütle hareketlerinin temelde toprak kaymaları, kaya düşmeleri ve karın hareket etmesi
sonucunda meydana gelen çığ olarak ifade edilebileceğini kaydeden Dr. Zorlu, “İkincil
afetler ise, ana afetin ardından meydana gelen afetlere diyoruz. Bu bağlamda şunu
örnek olarak verebiliriz; bir deprem meydana geldiğinde deprem aslında ana afetimiz.

Sıvılaşma ise depreme bağlı olarak gelişen ikincil afet. Zemin sıvılaşmasını, ikincil
afetlere örnek olarak verebiliriz” diye konuştu.
Prof. Aras: “Kütle hareketlerini, depremin ikincil etkileriyle birlikte değerlendirdik”
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim
Görevlisi Prof. Dr. Kıvanç Zorlu Aras, 2021 yılında AFAD ile birlikte Mersin İl Afet Risk
Azaltma Planı’nı hazırladıklarını anlatarak, “Bu plan içerisinde kütle hareketleri, deprem,
sel, yangın var. Ben de kütle hareketleri kısmının moderatörlüğünü üstlenmiştim. Bizim
eylem planlarımız içerisinde bununla ilgili seminer ve çalıştay türü sunumlar ile eğitim
olması gerekiyordu. Bunun üzerine biz de interaktif seyirciyle birlikte bir eğitim
düzenledik. Konu aslında kütle hareketleri. Kütle hareketlerinin özelinde, 6 Şubat’ta
meydana gelen Kahramanmaraş depreminin tetiklediği bir takım kütle hareketleri
olmuştu. Ayrıca yine bu depremin tetiklediği bir takım ikincil afetler var. Bunlardan bir
tanesi de sıvılaşma. Özellikle Mersin ili sahil şeridinin sıvılaşma potansiyeline ilişkin
bilgi verdim. Yani ikincil etkileri ve kütle hareketlerini, depremin ikincil etkileriyle
birlikte değerlendirdik” ifadelerine yer verdi.
Yaptıkları çalışmaların uygulamaya geçirilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Prof. Aras,
“Hem üniversitede akademik olarak çalışmalar yapıyoruz, hem de kamu kurumlarıyla,
STK’larla çalışmalar yapıyoruz. Bunların birer dosya, birer kitapçık, birer tez olarak
kalması değil, bütün kurumlarla, belediyelerle bir arada çalışarak uygulamaya
dökülmesi gerekiyor. Bunlar raflarda, bilgisayarlarda, dosyalarda kalmamalı. Biz
sahada olmalıyız. Uygulamanın içerisinde olmalıyız ki, bütün bu vaat ettiklerimizi ve
öngördüklerimizi gerçekleştirebilelim” dedi.
Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı eylem planları
arasında; İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında; kütle
hareketleri ve sel/taşkınla ilgili risklerin yönetimine ilişkin akademisyenlerin, yerel idareciler
ve ilgili kurumların katılımı ile periyodik olarak yılda 1 kez seminer düzenlenmesi ve
sel/taşkınları azaltmak ve önlemek için kurumların, kurumsal kapasitelerini güçlendirmeye
yönelik teknik eğitimler düzenlenmesi yer alıyor.

Author

Share