TORBADAN DEPREMZEDE İŞ İNSANINA YENİ BORÇ VAADİ ÇIKTI

Author

Categories

Share

CHP’li Gülcan Kış, depremzedelerin kredi desteği adı altında borçlandırılmasına tepki gösterdi.

TBMM’de kabul edilen Torba Kanun teklifi ile deprem bölgesinde yeni sanayi alanlarının belirlenmesinde bakanlık tek yetkili oldu. Yeni sanayi alanlarının yatırımcı ve sanayicilere borçlanma karşılığında verilmesi de düzenlemede yer aldı. CHP’li Gülcan Kış, “Bu düzenleme, depremzede iş insanına yeni borç vaadidir. İşyeri ve konutta kredi desteği, koşulları ne olursa olsun yeni bir borç anlamına gelmektedir. Deprem bölgesinin zararlarının telafi edilmesi, konut, işyeri ve sanayi tesislerinin bir an önce yapımına başlanması acilen gereklidir. Ancak hızlı toparlanma adına yanlışlar yapılmamalıdır” dedi.

TBMM Genel Kurulunda geçtiğimiz hafta AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen Torba Yasada yer alan düzenlemeye göre deprem felaketi sonrasında özel afet bölgesi ilan edilen şehirlerde sanayi alanları belirlenirken kurum görüşü alınmayacak, sanayi alanlarını belirlemede bakanlık tek yetkili olacak, bakanlık özel mülkiyeti isabet eden yerler için acele kamulaştırma kararı alabilecek. Düzenlemeye göre yeni oluşturularak OSB’lerde yer tahsis eden yatırımcılar devlete borçlanarak yer tahsisi alabilecek. Sanayi alanlarının altyapı, üstyapı inşaatlarıyla kat irtifakı, kat mülkiyeti oluşturma da bakanlığın yetkisinde olacak.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yeni düzenlemenin tarım alanlarının sanayiye açılması gibi sorunlar doğurabileceğine ve yatırımcıların borçlandırılmasına neden olacağı uyarısında bulundu.

Genel kurulda tasarı üzerine söz alan Gülcan Kış, depremin vurduğu illerde sanayi alanlarının, işyerlerinin zarar gördüğünü, OSB’lerin büyük kısmında üretimin tamamen bittiğini vurguladı.

Kış, “Depremi en yakından yaşayan sonrasında da depremzedelerimize kucak açan Mersinimiz; başta Mersin Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere, ilçe belediyelerimiz ile, vatandaşlarıyla, sanayicileriyle, iş insanlarıyla depremin yaşandığı ilk andan itibaren topyekûn seferber olmuştur.Bölge de nasıl bir acı olduğunun en canlı tanığıyız. O nedenle bölge halkımız için yapılacak her türlü düzenlemenin de destekçiyiz” dedi.

Kanun teklifinin anayasaya uygunluk incelemesi yapılmadan, ilgili komisyonlarda görüşülmeden, alelacele gündeme getirildiğini belirten Kış, OSB kanununa eklenen geçici madde ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na “sanayi alanı” tespitinde ve imar planı hazırlığında hızlı karar alması adına geniş takdir yetkisi tanındığına işaret etti.

Sanayi alanları belirlenirken farklı kurumların görüşlerinin alınmamasının bazı sakıncalar doğuracağına işaret eden Kış, “Mesela yeni sanayi alanlarının tarım arazilerine, jeolojik yapı açısından yumuşak, su seviyesi yüksek toprak alanlarına denk getirilmemesi için diğer kurumların vereceği görüşler önemli iken onların sürece dahil edilmemesi ekonomik alanda sorunlara sebep olacaktır.Bu düzenlemeyle; imar planlarının askıya çıkarılmaması, yurttaşlara ve kamuoyuna bildirilmemesi, itiraz süreçlerinin işletilmemesi düzenlemeleriyle acil durum gerekçesiyle denetimden ve yargıdan kaçırılmaya çalışılmakta, yapım süreçleri denetimsiz hale getirilmektedir.Acele bir şekilde, fay hattına yakın olabilecek, ova–mera gibi alanlarda hızlıca, hiçbir bilimsel görüşü, muhalif görüşü dikkate almadan tesisler oluşturulacaktır” dedi.

AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen kanun teklifinde yatırımcı ve sanayicinin borçlandırılmasının öngörüldüğünü kaydeden Kış, “Bu düzenleme, depremzede iş insanına yeni borç vaadidir. İşyeri ve konutta kredi desteği, koşulları ne olursa olsun yeni bir borç anlamına gelmektedir. Deprem bölgesinin zararlarının telafi edilmesi, konut, işyeri ve sanayi tesislerinin bir an önce yapımına başlanması acilen gereklidir. Ancak hızlı toparlanma adına yanlışlar yapılmamalıdır.Cumhuriyet Halk Partisi olarak, depremin yaşandığı ilk günden bu yana depremzedelerimizin yanındayız. 6 aydır çözüm bekleyen bölge halkının sorunlarının bir an evvel bitmesi taraftarıyız.Ancak gelinen noktada bu Torba yasada gösteriyor ki tüm muhalif görüşler yok sayılmıştır” ifadelerini kullandı.

Author

Share